Logged in successfully. SokoWireless - Bežični Internet Provajder - Naslovna

Naslovna

Poslednje SokoWireless Informacije

NOVI WIFI PAKETI - VE?E CENE BEZ UGOVORA!!!

18.12.2018

Od 1.1.2019. godine, SokoWireless uvodi nove cenovne razrede za korisnike koji imaju sklopljeni ugovor (sa ugovornom obavezom od 12 ili 24 meseci) i one kojima je ugovorna obaveza istekla. Svi korisnici kojima je ugovorna obaveza istekla bi?e preba?eni sa starih paketa na nove pri ?emu ?e se voditi ra?una da se napravi što manja promena u mese?nom zaduženju korisnika. Korisnici mogu, u svakom trenutku, sklopiti novi (odnosno produžiti postoje?i) ugovor uz ZNATNO POVOLJNIJE USLOVE!!! Uz svako produženje ugovora - GRATIS PERIOD od 2 ili 4 meseca !!!!!!!!!! SW.admin

SEZONSKI INTERNET

11.04.2016

ZA STANODAVCE Pogledajte kako da postanete SEZONSKI korisnik SokoWireless.NET! interneta - za vase apartmane, stan, office: SEZON_NET

NOVI SAJT - u razvoju -

U razvoju je novi sajt ..


SokoWireless


BITNO: sva dokumenta koja vam mogu biti relevantna se nalaze u meniju Home/Dokumentacija !!!SokoWireless Hosting

Veliki izbor hosting paketa - brz i pouzdan hosting. Za korisnike SokoWireless internet usluga spremni su specijalni popusti.

Internet paketi

Home Flat paketi, postpaid paketi, prepaid paketi, Surf paketi. Pristup lokalnoj mreži SokoWireless i ostalim korisnicima.

Wireless (bežični) internet

Omogućava stalni pristup internetu bez upotrebe telefonske linije. Ovakav pristup internetu je omogućio korišćenje interneta korisnicima, kako firmama tako i fizičkim licima, koji nemaju mogućnosti za drugi vid pristupa internetu.