Tehnička podrška

web-mail

Na adresi mail.sokowireless.net možete čitati i pisati vaš email. Potrebno je da se ulogujete sa punim korisničkim imenom (korisnik@mojdomen.com).

Provera statusa naloga *users*

Na adresi server.sokowireless.net/radiusmanager/user.php možete proveriti status vašeg naloga -- paket koji koristite; datum do kog je nalog aktivan; spisak plaćenih i neplaćenih računa; ...